Filosofian pistekokous ma 1.10. klo 17-18:45

Muistutus Filosofian YO-pistekokouksesta maanantaina 1.10.2018:
 
Tervetuloa FETOn ja HY:n filosofian YO-pistekokoukseen, jossa mukana myös YTL:n sensoreita. Pistekokouksessa opettajat pääsevät esittämään huomioitaan tehtävistä ja HVP:n arviointiohjeista.
 
Kokouksen aika on ma 1.10. klo 17.15-18.45 (koe pe 28.9.) ja paikka Siltavuorenpenger 5A, Minerva, K112.
 
Tervetuloa!

Feton syysseminaari: elämänkatsomustiedon pedagogiikkaa 10.11. klo 10-16

Feto järjestää syysseminaarin, jonka teemana on elämänkatsomustiedon pedagogiikka. Seminaari on lauantaina 10.11. klo 10-16 Rikhardinkadun kirjastossa Helsingissä. Tarkoituksena on keskustella elämänkatsomustiedon pedagogiikasta, oppimateriaaleista ja -menetelmistä sekä jakaa erilaisia opetusvinkkejä. Paikalle tulee paljon fetolaisia, Filosofiaa Lapsille, Tabletkoulu, Kompassi sekä paljon muita. Puheenvuoroja, keskustelua ja aktiviteetteja on luvassa! Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin!

Seminaariin ilmoittautuminen tapahtuu laittamalla viesti osoitteeseen akajas@gmail.com. Kannattaa myös viestissä kertoa jos sinulla on jokin nopea vinkki, jonka haluaisit jakaa paikan päällä elämänkatsomustiedon opettamisen suhteen. Pienikin vinkki on jakamisen arvoinen, lava on vapaa!

Jos et ole Feton jäsen, on seminaarin hinta 20 euroa. Huokeammalla pääset kuitenkin liittyessäsi Feton jäseneksi vuodeksi, mikä maksaa 18 euroa. Liittyminen jäseneksi onnistuu Feton sivuilla (http://www.feto.fi/liity-jaseneksi/) tai myös tapahtumassa paikan päällä. Jäsenyyteen kuuluu lisäksi jäsenetuja, kuten Feton jäsensivun hyödylliset materiaalit!

Feton hallituksen lausunto lukioasetuksesta

FETO kiittää mahdollisuudesta kommentoida lukioasetusta ja katsoo, että se on monin osin onnistunut.

Erityisen tärkeää on, että lukioasetuksessa oppiaineiden pakollisuus säilyy nykyisenä, koska se varmistaa lukion aseman yleissivistävänä oppilaitoksena. Käyttöön otettava pisteytystyökalu yliopistojen opiskelijavalinnoissa asettaa oppiaineet eri asemaan, ja vähäisille pisteille jätettyjen aineiden tulevaisuus voidaan turvata vain pakollisin opinnoin. Samalla taataan se, että kaikki opiskelijat saavat lukiosta riittävän laaja-alaiset tiedot ja taidot, joita tarvitaan niin jatko-opinnoissa, työelämässä kuin yhä monimutkaisemman yhteiskunnan kansalaisena.

Valinnaisia opintoja on kolmasosa, mikä on FETO:n mielestä sopiva määrä: se tarjoaa mahdollisuuden omiin opintopolkuihin yhteisen sivistyspohjan vaarantumatta.

FETO kannattaa lukioasetuksen kirjattua opintopisteisiin siirtymistä. Nykyisiä kursseja ei kuitenkaan pidä pilkkoa pienemmiksi yhden opintopisteen paloiksi. Kurssien pilkkominen lisäisi sirpaloitumista, josta lukiouudistuksessa pyritään eroon.

Ei pidä myöskään rakentaa sellaisia opintokokonaisuuksia, joissa yhdistellään pieniä paloja eri oppiaineista, koska ylioppilaskokeet ovat vahvasti oppiainepohjaiset. Eri oppiaineita yhdistelevissä opintojaksoissa myös koulukohtaiset erot voisivat kasvaa suuriksi, mikä vaarantaisi opiskelijoiden yhdenvertaisuuden. Samalla heikentyisi opiskelijoiden oikeus sellaiseen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, jonka tavoitteiden hallintaa ylioppilaskoe mittaa.

FETO pitää tärkeänä, että riittävä lähiopetuksen määrä säilyy. Nykyisiä kursseja ei pidä jakaa kahdeksi opintopisteeksi esimerkiksi niin, että toinen piste suoritetaan itsenäisenä opiskeluna. Myöskään opetussuunnitelmien laatimista yhden pisteen tarkkuudella FETO ei kannata, koska se lisäisi opintojen silppuisuutta.

Sen sijaan FETO katsoo, että nykyistä isompia kokonaisuuksia voisi rakentaa saman oppiaineen sisällä, esimerkiksi yhdistämällä filosofian pakolliset kurssit yhdeksi neljän pisteen opintojaksoksi.

FETOn mielestä ilmeinen ongelma on se, että ylioppilastutkinnossa reaaliaineita ei pidetä vaativan oppimäärän aineina. Tämä yhdessä muiden reformien kanssa tarpeettomasti nostanee lukiolaisen kynnystä valita reaaliaineiden syventäviä kursseja.

Nyt tehtävien uudistusten seuraukset ovat osin ennustamattomia. FETO ehdottaakin, että lukiota, ylioppilastutkintoa ja yliopistojen opiskelijavalintaa koskevien uudistuksien vaikutuksia seurataan tarkasti, ja tähän työhön asetettaisiin seurantatyöryhmä, jossa on laaja aineenopettajaedustus.

FETO toivoo, että elämänkatsomustieto avattaisiin kaikille opiskelijoille. Tämä parantaisi yhdenvertaisuutta (tällä hetkellä uskontokuntiin kuulumaton saa osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen) ja lisäisi lukion opiskelijoiden valinnanvapautta, kun jokainen voisi valita yksilöllisen opintopolkunsa uskonnon ja elämänkatsomustiedon väliltä.

FETO haluaa kiinnittää huomiota uuden opetussuunnitelman aikatauluun. LOPS 2021 tulee käyttöön vain viisi vuotta edellisen opetussuunnitelmareformin jälkeen, ja uusia opetussuunnitelmia aletaan laatia tilanteessa, jossa edellisiä ei ole edes täysipainoisesti otettu käyttöön.

Tästä seuraa monia ongelmia. Edellisistä opetussuunnitelmista ei ole ehditty kerätä järjestelmällisesti kokemuksia, joiden pohjalta uusia voitaisiin laatia. Nopea uudistustahti lisää opiskelijoiden oppimateriaalikustannuksia, ja uusien opetussuunnitelmien mukaisten oppimateriaalin tekemisessä on kohtuuton kiire. Ylioppilaskirjoitukset joudutaan laatimaan pitkän aikaa kahden eri opetussuunnitelman pohjalta. Tiheästi toteutetut uudistukset heikentävät myös opettajien mahdollisuutta keskittyä opetuksen pedagogisen kehittämiseen, kun aika ja energia menevät paikallisten opetussuunnitelmien kirjoittamiseen.

FETO katsoo, että opetussuunnitelmaa tulisi uudistaa noin joka kymmenes vuosi. Opetuksen sisältöä ja menetelmiä on mahdollista päivittää kaiken aikaa valtakunnallisten opetussuunnitelmien muuttumatta. Niin opiskelijat kuin opettajatkin toivovat lukioihin työrauhaa ja mahdollisuutta keskittyä perustyöhön jatkuvan uudistusrumban sijaan.

Baltic Sea Philosophy Essay Event 2018 ja kansainväliset filosofiaolympialaiset (IPO)

Lukiolaisille suunnattu kansainvälinen filosofinen esseekilpailu Baltic Sea Philosophy Essay Event lähestyy! Kisa toimii myös kansainvälisten filosofiaolympialaisten Suomen valmennusjoukkueen karsintakilpailuna. Olympialaiset järjestetään Roomassa toukokuussa 2019. Viime kevään olympialaisissa Amanda Häkkinen toi Suomelle kultaa. Myös muut olympiavalmennuksen osallistujat pitivät saamaansa maksutonta koulutusta erittäin antoisana – anna siis ihmeessä opiskelijoillesi mahdollisuus päästä mukaan!

Kisaan osallistutaan tilaamalla esseiden aiheet 12.10. mennessä osoitteesta bspee.international@gmail.com. (Osoitetta lukevat Feton hallituksen jäsenet, joten suomen- tai ruotsinkielinen viesti käy.) Aiheet lähetetetään osallistuville kouluille 14.10., ja koulut järjestävät kahden tunnin valvotun kirjoitustapahtuman. Esseet kirjoitetaan englanniksi – äidinkieliset englannin puhujat eivät valitettavasti voi osallistua.

Kukin koulu voi lähettää kilpailuun kaksi parasta esseetä. Ne toimitetaan word-muodossa osoitteeseen bspee.international@gmail.com 26.10. mennessä.

Jokaisen esseen arvioi kaksi filosofianopettajaa, ja kukin esseitä lähettänyt opettaja saa arvioitavakseen viisi esseetä muista kouluista. Ensimmäisen kierroksen arvioinnin deadline on 2.11., minkä jälkeen parhaat esseet saavat vielä kolmannen lukijan. Toisen kierroksen arvioinnin deadline on 7.11., ja tulokset julkistetaan kansainvälisenä filosofian päivänä 15.11.

Tarkemmat kilpailuohjeet ja arvostelukriteerit selviävät tapahtuman omilta verkkosivuilta. Tervetuloa mukaan kilpailuun!

Elämänkatsomustiedon pistekokous ma 24.9. klo 17-18:45

Viesti YTL:n sensorilta aiheesta elämänkatsomustiedon YO-pistekokous 24.9.:

Hei!

Tervetuloa FETOn ja HY:n elämänkatsomustiedon YO-pistekokoukseen, jossa mukana myös YTL:n sensoreita. Pistekokous pidetään perinteiseen – ja ainakin aiemmin suositumpaan – aikaan ennen sensorikokousta. Tällöin opettajat voivat vielä pohtia omia pisteitään ja ehkäpä paremmin esittää huomioita tehtävistä ja HVP:n arviointiohjeista.

Kokouksen aika on ma 24.9. klo 17.15-18.45 (koe pe 21.9.) ja paikka Siltavuorenpenger 5A, Minerva, K114. Snellmaninkadun suuntaan melko suoraan jatkaen ja pääovesta sisään, yksi kerros rappusia alas ja yksi oikealla olevista luokista.

Tervetuloa

P.S. Filosofian pistekokous samassa paikassa yhdessä viereisistä luokista (K112) ma 01.10.18 (koe pe 28.9.), klo 17.15-18.45.

Syksyn 2018 filosofian preli sekä hyvän vastauksen piirteet julkaistu!

Hei! Feto on julkaissut syksyn 2018 filosofian prelin sekä hyvän vastauksen piirteet! Ne ovat saatavilla Feton jäsenille jäsensivulla:

http://www.feto.fi/jasensivu/

Jos et ole vielä Feton jäsen, kannattaa liittyä, sillä Feton jäsenyys sisältää myös paljon muita etuja, kuten filosofian ja elämänkatsomustiedon seminaareja materiaaleineen sekä Kompassi-kirjan opettajan oppaan. Feton jäseneksi liittymisen ohjeet voit katsoa sivulla:

Feton syyskauden avajaisseminaarin 17.8. ohjelmaa

Hei,
 
muistutus vielä tämän viikon perjantaina 17.8. Feton lukuvuoden avausseminaarista Helsingin Rastilassa! Osoite on Karavaanikatu 4, kello 17-20 paikkana on Rastilan leirintäalueen Isännän talo, josta jatketaan saunomaan kello 20-23.
 
Ohjelmassa yleisen keskustelun, saunomisen ja hauskanpidon ohella ovat
 
-Yläkoulun elämänkatsomustiedon kirjan Kompassin esittelyä
– Jaakko Lindfors ja Arno Kotro: puheenvuoro uuden lukiolain vaikutuksista
-Eero Salmela ja Mika Perälä: raportti ylioppilastutkintolautakunnasta
-Satu Elo: terveisiä OPH:sta
 
Seminaariin ilmoittautuminen tapahtuu laittamalla viesti osoitteeseen akajas@gmail.com
 
Jos et ole Feton jäsen, on seminaarin hinta 20 euroa. Huokeammalla pääset kuitenkin liittyessäsi Feton jäseneksi vuodeksi, mikä maksaa 18 euroa. Liittyminen jäseneksi onnistuu Feton sivuilla (http://www.feto.fi/liity-jaseneksi/) tai myös Rastilassa paikan päällä. Jäsenyyteen kuuluu lisäksi jäsenetuja, kuten Feton jäsensivun hyödylliset materiaalit!
 
Tervetuloa 17.8. perjantaina Rastilaan oppimaan ja nauttimaan Suomen suvesta saunomisen ja uimisen merkeissä!

Feton lukuvuoden avajaisseminaari perjantaina 17.8. klo 17-23 Rastilassa!

Feton lukuvuoden avajaisseminaari on perjantaina 17.8. klo 17-23 Helsingin Rastilassa, osoite on Karavaanikatu 4. Kello 17-20 paikkana on Rastilan leirintäalueen Isännän talo, josta jatketaan saunomaan kello 20-23. Seminaarissa on luvassa muun muassa päivänpolttavia puheenvuoroja uudesta lukiolaista, saunomista sekä ruokaa ja juomaa!

Seminaariin ilmoittautuminen tapahtuu laittamalla viesti osoitteeseen akajas@gmail.com

Jos et ole Feton jäsen, on seminaarin hinta 20 euroa. Huokeammalla pääset kuitenkin liittyessäsi Feton jäseneksi vuodeksi, mikä maksaa 18 euroa. Liittyminen jäseneksi onnistuu Feton sivuilla (http://www.feto.fi/liity-jaseneksi/) tai myös Rastilassa paikan päällä. Jäsenyyteen kuuluu lisäksi jäsenetuja, kuten Feton jäsensivun hyödylliset materiaalit!

Tervetuloa viikon päästä perjantaina Rastilaan oppimaan ja nauttimaan Suomen suvesta saunomisen ja uimisen merkeissä!

Kompassi -et:n yläkoulun oppikirjan sähköinen opettajan opas nyt jäsensivuilla!

Yläkoulun elämänkatsomustiedon opettaja: löydät Kompassi-oppikirjan sähköisen opettajan oppaan nyt jäsensivuilta.

Elämänkatsomustiedon oppikirja Kompassilla on kirjan tekijöiden tekemä verkosta löytyvä elektroninen opettajanopas. Se sisältää kompaktit ja selkeät ohjeet kunkin kirjan osion opettamiseen osittain, jaksoittain ja luvuittain. Opas tarjoaa myös tehtäviä kunkin jakson opettamisen helpottamiseksi ja monipuolistamiseksi.
Opas on wordpress-pohjainen ja pääsy materiaaliin vaatii käyttäjätunnuksen. Materiaalin saa käyttöönsä Feton jäsenetuna.

Jos olet jäsenmaksusi maksanut jäsen, mutta et muista salasanaa, kysy osoitteesta akajas@googlemail.com

Filosofian olympiakultaa Suomeen!

Amanda Häkkinen (Mikkelin lukio) toi Suomeen filosofian olympiakultaa sunnuntaina 27.5. päättyneissä kansainvälisissä filosofian olympialaisissa (International Philosophy Olympiad, IPO).

26. filosofian olympialaiset pidettiin tänä vuonna Montenegron Barissa. Kilpailuun osallistui tasan sata lukiolaista viidestäkymmenestä maasta ympäri maailmaa. Toinen Suomen edustaja kisoissa oli Maija Paunu (Kallion lukio). Kisoissa Suomea edustivat myös FETOn järjestämästä olympiavalmennuksesta vastanneet Ilmari Hirvonen (kv. tuomaristo) ja Ukri Pulliainen (ohjausryhmä). Suomen filosofiaolympialaistoimintaa rahoittaa Opetushallitus.

Kilpailussa opiskelijoilla on neljä tuntia aikaa kirjoittaa filosofinen essee annettujen vaihtoehtojen joukosta valitsemansa filosofisen sitaatin pohjalta jollakin muulla kuin omalla äidinkielellään.

Amanda Häkkinen kirjoitti erittäin hienon esseen Aristoteleen Sielusta-teoksesta otetun lainauksen perusteella. Toisen kultamitalin voittanut Radka Pallová (Tsekki) kirjoitti ihmisoikeuksista Kantin Ikuiseen rauhaan -teoksen sitaatin pohjalta ja kolmas kultamitalisti Michal Karlubik (Slovakia) kiinalaisen filosofi Mengzin myötätuntoista hallintoa koskevista ajatuksista. Maija Paunu kirjoitti kilpailun neljännestä sitaatista, amerikkalaisen nykyfilosofi Lydia Goehrin taiteen luonteen määrittelystä.

Amandan kultamitalin arvoa nostaa se, että toisin kuin monissa muissa tiedeolympialaisissa, filosofian olympialaisissa mitaleja jaetaan konservatiivisen säästeliäästi.

Ensi syksynä pidettävän Baltic Sea Philosophy Essay Event (BSPEE) -kilpailun perusteella valitaan taas olympiavalmennukseen kymmenkunta lukiolaista, joista emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto valitsee kaksi parasta edustamaan Suomea itse kilpailuun keväällä 2019. Muista siis seurata FETOn verkkosivuja / postituslistaa / Facebookia ja tarjoa opiskelijoillesi mahdollisuus osallistua hienoon tapahtumaan!

Keväällä 2019 filosofian olympialaiset pidetään Roomassa.