TIETOSUOJA-/REKISTERISELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry.

Yhteystiedot

www.feto.fi

Puheenjohtaja Katri Hämeenniemi (katri.hameenniemi(a)gmail.com)

Varapuheenjohtaja Ilmari Hirvonen (ilmari.hirvonen(a)gmail.com)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jäsensihteeri Antti Kajas, akajas(a)googlemail.com

Rekisterin nimi

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjä ovat Filosofian elämänkatsomustiedon opettajat ry:n jäseniksi hyväksymät henkilöt.

kerätään seuraavat jäseneksi hyväksytyn itse antamat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • lähiosoite
  • opetusaineet jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten
  • vapaaehtoiset tiedot: koulu

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:

  • tiedot maksetuista jäsenmaksuista

Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yhdistyksen arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin.

Henkilötietojen saaminen ja käyttö

Yhdistys saa henkilötiedot suoraan luonnollisilta henkilöiltä itseltään. Henkilötietoja käytetään vain yllä mainittuihin toimintoihin. Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekistereitä säilytetään hyvää tietoturvallisuutta noudattaen. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee yhdistyksen Google Drivessa sekä jäsensihteerin tietokoneen kovalevyllä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan sähköpostitse jäsensihteerille.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa.

Korjauspyyntö osoitetaan sähköpostilla jäsensihteerille.

Lisäys/tarkennus

Feto ry. kerää tarvittaessa seminaareihin tai muihin tapahtumien ilmoittaumiseen liittyviä rekistereitä. Näihin rekistereihn tallennetaan vain tapahtuma järjestämisen kannalta keskeisiä tietoja. Näihin rekistereihin pätee kaikki yllämainitut periaatteet.