Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat Feto ry. perustettiin keväällä 1985, kun uusi oppiaine ET oli syntymässä Suomen kouluihin. Alusta lähtien yhdistys on ollut tiiviisti mukana filosofian ja elämänkatsomustiedon opetuksen kehittämisessä Suomessa.

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry. on filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien ainejärjestö. FETO:n missio on filosofian ja elämänkatsomustiedon opetuksen kehittäminen ja aseman puolustaminen.

FETO:n visio on parempi maailma ja arvomme hyvyys, totuus ja kauneus. Strategia, jolla tähän päästään, on filosofian ja elämänkatsomustiedon opetuksen aseman vahvistaminen kouluissa.