Kirjoittajalta Feto

Kevätseminaari 9.4.2016

Tiedosta taito – uudet opsit tulevat, oletko valmis?

Mitä: FETO ry:n Kevätseminaari Tiedosta taito filosofian ja ET:n opettajille
Missä: Kallion lukiossa (Os. Porthaninkatu 15, Helsinki)
Milloin:
lauantaina 9.4.2016 klo 11-16

Ohjelma:

11.00 kahvia + suolaista.

11.15-11-30 Avaus:
– Miltä oppiaineiden tilanne näyttää? (Ukri Pulliainen, FETO ry.)
– Opetushallituksen terveiset (Satu Elo, OPH)

11.30-13.30 (jaettu ohjelma)
– Uusi OPS ja filosofia: Miten uusien OPS:ien pitäisi vaikuttaa opettajan opetukseen? Miten ne vaikuttavat ylioppilaskirjoituksiin? (Eero Salmenkivi, YTL)
– Uusi OPS ja elämänkatsomustieto: Mitä peruskoulun uudet OPS:t käytännössä tarkoittavat? Katsomusaineiden yhdistämispaineet ja et:n asema (Satu Elo, OPH)

13.30-14.30 lounastauko

14.30-15.15 (jaettu ohjelma)
– Oppikirjailijoiden paneeli lukion filosofian opetuksen uusista tuulista
– Elämänkatosmustiedon oppimateriaalien tila ja tulevaisuudennäkymät

15.15 -16.00
Filosofian 6.4. harjoituskokeen arviointi- ja palautekeskustelu (Eero Salmenkivi, YTL)
– Mitä mieltä sähköisestä harjoituskokeesta? Miten pisteyttää uusilla pisteohjeistuksilla ja pistemäärillä?

Ilmoittautuminen 6.4. mennessä: lauri.calonius@gmail.com.
Koulutus on VESO -kelpoinen. Jos tarvitset VESO-todistuksen, mainitse siitä ilmoittautumisen yhteydessä.
Seminaari on maksuton FETO:n jäsenille, muilta 20€ (FETO:n jäsenmaksu 18€).

PS. FETO ry. pitää ennen seminaaria vuosikokouksen toisen osan samassa paikassa kello 10.30-11.00. Tervetuloa myös vuosikokoukseen, eritoten jos olet kiinnostunut toimimaan aktiivisesti ainejärjestössäsi! Lisätietoa vuosikokouksesta tällä sivulla alempana.

FETO ry:n lausunto lukion tuntijakokokeilusta

Opetusministeriö on käynnistämässä lukion tuntijakokokeilua, joka lisää merkittävästi reaaliaineiden valinnaisuutta.

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien järjestö Feto kannattaa lukioihin hyväksyttyä tuntijakoa, joka astuu voimaan syksyllä 2016, ja pitää tuntijakokeilua monin tavoin ongelmallisena.

Kokeilua perustellaan valinnanvapauden lisäämisellä. Todellisuudessa valinnanvapaus kuitenkin kapenisi, koska varsinkin pienissä lukioissa osa oppiaineista hiipuisi eikä varsinkaan syventäviä kursseja järjestettäisi. Kokeilu lisää epätietoisuutta opiskelijoiden keskuudessa, koska kurssien toteutuminen on epävarmaa. Tämä lisää myös alueellista epätasa-arvoa.

On irvokasta, että samalla kun puhutaan oppiainerajojen ylittämisen tärkeydestä, ilmiöpohjaisuudesta ja laaja-alaisen ymmärryksen tärkeydestä, lukio-opintoja halutaan kapeuttaa ja yksipuolistaa.

Erityisen ongelmallinen kokeilu on filosofian ja psykologian osalta, koska niitä ei opiskella peruskoulussa. Vaikka opinto-ohjaukseen kiinnitettäisiin aiempaa enemmän huomiota, esimerkiksi filosofian luonne ei avaudu ilman filosofian opetukseen osallistumista.

Käytännössä filosofia kuihtuisikin lukiosta. Tämä olisi vastoin niitä tavoitteita, joita nykylukiolle on annettu. Lukion tehtävä on antaa yleissivistystä, ja opetusministerinkin mukaan yleissivistykseen ”kuuluu kyky ajatella monipuolisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja havaita asioiden yhteyksiä”.

Juuri tähän filosofia valmentaa. Uudessa opetussuunnitelmassa filosofian peruskurssissa painottuvat ajattelun taidot, argumentointi ja kyky erottaa perustellut väitteet perustelemattomista. Jo nykyistä mediailmapiiriä ajatellen olisi tärkeää, että kaikki kävisivät tämän kurssin.

Myös eettinen pohdinta kutistuu olemattomiin tuntijakokeiluun osallistuvissa lukioissa. Uudessa opetussuunnitelmassa etiikan opiskelu keskittyy pakolliselle filosofian toiselle kurssille. On todennäköistä, että kokeilulukioissa valtaosa opiskelijoista ei lukion aikana opiskelisi lainkaan etiikkaa, vaikka koulutuskeskustelussa muuten korostetaan yhteisen arvojen ja moraalin pohdinnan merkitystä.

Kutsu FETO ry:n vuosikokoukseen 2016

FETO ry. järjestää vuosikokouksensa 2016 Helsingissä kahdessa osassa siten, että ensimmäinen osa pidetään 30.3. ja toinen 9.4.

Ensimmäinen osa on keskiviikkona 30.3. kello 18.30 Helsingin yliopisto / OKL, Siltavuorenpenger (tarkempi tila ilmoitetaan vielä): toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talousarvion hyväksyminen.

Toinen osa on lauantaina 9.4. kello 10.30 Kallion lukio, Porthaninkatu (tarkempi tila ilmoitetaan vielä): toimintasuunnitelman hyväksyminen ja hallituksen erovuoroisten jäsenien paikkojen täyttäminen.

Vuosikokous joudutaan järjestämän kahdessa osassa, koska apurahojen hakuaika kansainvälisiä filosofia-olympialaisia varten (edellyttää tilinpäätöksen) umpeutuu ennen kevätseminaaria 9.4. Toivomme kuitenkin saavamme uusia aktiivisia ihmisiä mukaan FETO:n toimintaan – eli haluamme jättää henkilövalinnat seminaarin yhteyteen.

Kaikki FETO:n jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita kumpaankin tilaisuuteen!

FETO sai uuden hallituksen

FETO ry:n vuosikokouksessa 28.3.2015 valittiin yhdistykselle uusi hallitus seuraavalle toimikaudelle. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Lauri Calonius, Jani Tiirikainen ja Jaakko Lindfors.

FETO:n hallitus 2015-2106

Puheenjohtaja: Ukri Pulliainen

Jäsenet: Pia Sirkiä, Olli Hakala, Antti Kajas, Lauri Calonius, Arno Kotro, Hanna Vanhanen ja Tuukka Tomperi

Varajäsenet: Juha Savolainen, Jani Tiirikainen, Marja Oilinki, Satu Elo, Tapio Turpeinen, Jaakko Lindfors ja Matti Taneli

ET-pistekokous 20.3. ja vuosikokous 28.3.

FETO järjestää sääntömääräisen vuosikokouksensa lauantaina 28.3.2015 klo 15.30. Kokouspaikkana toimii Kallion lukio Helsingissä (Porthaninkatu 15). Noin klo 17.00 siirrytään myöhemmin ilmoitettavaan ravitsemusliikkeeseen ruokailemaan ja viettämään iltaa vapaamuotoisesti.

Koulumaailmassa eletään mielenkiintoisia aikoja, mikä vaikuttaa huomattavan paljon myös filosofian ja elämänkatsomustiedon opetukseen sekä opiskeluun. Vuosikokouksessa ja illanvietossa jokaisella on mahdollisuus päästä hahmottelemaan oppiaineidemme tulevaisuutta. Luvassa lienee keskustelua ainakin tulevien ops-koulutusten tarpeesta ja muodosta sekä lähestyvän sähköisen yo-kokeen vaikutuksesta filosofian ja ET:n opetukseen.

Elämänkatsomustiedon ainereaalin pistekokous puolestaan pidetään perjantaina 20.3. klo 18.00-19.45 Helsingin yliopiston OKL:ssa Siltavuorenpenger 5A (Minerva), K115 (pääovesta suoraan ja 1 kerros alas ja oikealla).

Kaikki fetolaiset ovat lämpimästi tervetulleita kumpaankin tilaisuutee